มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

01 July 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท 

แบ่งให้ทุกคณะ จำนวน 20 คณะ และ 1 วิทยาลัย สำนักหอพักนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เป็นเงินจำนวน คณะละ 244,414.84 บาท

การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยคณะดังต่อไปนี้

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะสังคมศาสตร์
  • คณะศึกษาศาสตร์

 

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้ม