[ประชาสัมพันธ์] โอกาสมาแล้ว !!! สำหรับน้องนักศึกษา มช. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

05 July 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบทุนให้น้อง มช. จากรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง
คณะทำงาน CMU BIKE CHALLENGE และ สมาคมนักศีกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 ดังนี้
1. ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดการศึกษา 4 ปี
ทุนละ 240,000 บาท จำนวน 2 ทุนต่อปี
2. ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ตลอดการศึกษา 3 ปี
ทุนละ 180,000 บาท จำนวน 2 ทุนต่อปี
3. ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตลอดการศึกษา 2 ปี
ทุนละ 120,000 บาท จำนวน 1 ทุนต่อปี
4. ทุนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตลอดการศึกษา 1 ปี
ทุนละ 60,000 บาท จำนวน 1 ทุนต่อปี
5. ทุนการศึกษาเฉพาะกิจ
ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุนต่อปี
--------------
นักศึกษาที่สนใจจะรับทุน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือ ส่งประวัติส่วนตัว แบบสั้น ๆ ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ Hotline สายด่วน ติดต่อ พี่แป้ง โทร. 089 816 3983
2. Line ID :tcabicycles
3. Facebook : CMU Bike Challenge (กล่องข้อความ)
4. จดหมาย ส่งถึง สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. Email : cmubike2560@gmail.com
--------------
*หมายเหตุ เงินทุนที่มอบให้ในครั้งนี้ เป็นเงินที่ได้มาจากการจัดงาน
CMU BIKE CHALLENGE 2560