การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

01 June 2017

 บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560 ได้แก่

  1. สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. ชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  3. สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ชมรมนักศึกษาเก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
  6. ชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมฯ และชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 6 คณะ และคณะอื่นๆ เป็นอย่างดี

 

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้ม