โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

03 September 2017

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันจัดโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ประจำปี 2560" เมื่อวันที่ 3 - 8 กันยายน 2560 มีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ระยะทางตั้งแต่ กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดลพบุรี จังนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดลำปาง และสิ้นสุดที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมระยะทาง 822 กิโลเมตร

 

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้ม