กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

09 September 2017

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) ประจำปี 2560 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่