การร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

08 October 2017

 บริเวณลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโครงการ “ลูกช้างร่วมใจ ถวายอาลัยภูมิพล” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่