การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 October 2017

 ภัตตาคารอาหารจีนเจี่ยท้งเฮง  จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ภัตตาคารอาหารจีนเจี่ยท้งเฮง  จังหวัดเชียงใหม่

 

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้ม