พิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

25 November 2017

ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนาม “ปณิธานแห่งความร่วมมือเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ภายใต้กิจกรรม “ลูกช้างรักชีวิต” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่