การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 December 2017

ห้องประชุมห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนางนารีตน์ จันทรมังกร อุปนายก นายชาติชาย ชินวัตร อุปนายก และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร อุปนายก ร่วมด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ โดยนายสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ร่วมงานแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และสมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ แถลงข่าวการจัดงาน “วันที่ระลึก...วันทรงดนตรี” ที่กำหนดให้มีการจัดในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

คลิกที่นี่เพื่อดูอัลบั้ม