การประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 January 2018

ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมร่วมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนายชาติชาย อุปนายกสมาคมฯ และประธานคณะทำงานการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบด้วยสภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เรื่องแนวทางการขอสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาปัจจุบันและการป้องกันอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่