การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561

01 April 2018

บูลโอ ริธึม แอนด์โบว์ล สาขาสยามพารากอน ชั้น 5

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ บูลโอ ริธึม แอนด์โบว์ล สาขาสยามพารากอน ชั้น 5 เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ เข้มแข็งของทั้ง 2 คณะ บรรยากาศในการแข่งขันเป็นด้วยความสนุกสนานสามัคคีของทั้ง 2 คณะ และนักศึกษาเก่าที่ร่วมการแข่งขัน