การมอบเงินจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561

28 April 2018

ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2561 ณ บูลโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมฯ ละ200,000 บาท และมอบเงินให้แก่ชมรมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมฯ ละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่