การประชุมโครงการลูกช้างรักชีวิต

24 June 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการรณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัยกันมากขึ้น ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1.การประกวดออกป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

2.ติดตั้งป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

3.จัดทำสื่อวีดีโอรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

4.ประกวดออกแบบลายหมวกนิรภัย