พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

01 January 1970

พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 13 มกราคม 2565

เวลา 16.00 - 20.30 น.

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รูปภาพเพิ่มเติม
http://www.cmualumni.or.th/gallery_detail.php?id=103