งานแถลงข่าว CMU - Chiang Mai Marathon 2022

06 July 2022

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแถลงข่าว “วิ่งการกุศลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2565 ครั้งที่ 6 (CMU - Chiang Mai Marathon 2022)” โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เป็นประธานแถลงข่าว  นางนฤมล พูลเพียร นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกรรมการอำนวยการ รองศาสตราจารย์ นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร​ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม​ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจกิจกรรม ร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2565