สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ได้ร่วมสนับสนุนประเพณีและร่วมเดินรับน้องขึ้นดอยประเพณีรับน้องขึ้นดอย ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 November 2023