ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560

21 July 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟ เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดจุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE ให้นักศึกษารุ่นพี่มารอรับน้องใหม่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะลูกช้าง

โดยตลอดเส้นทางรับน้องรถไฟ เป็นกิจกรรมรับน้องปลอดเหล้า ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นและสร้างสรรค์

รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รถไฟขบวนพิเศษของเหล่าลูกช้างในกิจกรรมรับน้องรถไฟครั้งนี้ ออกเดินทางในวันที่ 21 ก.ค. 60 โดยมีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างทางเมื่อผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ ศิษย์เก่า มช. ในแต่ละจังหวัดจะมาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ ซึ่งแต่ละสถานี พี่ๆ นักศึกษาเก่าจะนำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้ได้แวะสถานีรถไฟ 4 จังหวัด คือ สถานีรถไฟลพบุรี สถานีรถไฟนครสวรรค์ สถานีรถไฟพิษณุโลก และสถานีรถไฟลำปาง

และเดินทางถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่เช้าวันนี้ เวลาประมาณ 06.20 น. แล้วเดินทางต่อมายังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่คล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนจะพาน้องๆ เข้าหอพักนักศึกษา

รถไฟขบวนพิเศษจุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE มีทั้งหมด13 โบกี้ ประกอบด้วย 1.คณะเภสัชศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 3.คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 4.คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6.สโมสรนักศึกษา 7.สภานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์ 8.คณะวิจิตรศิลป์ คณะนิติศาสตร์ 9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ 10.คณะมนุษยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11.คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 12.วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะเศรษฐศาสตร์ 13.เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา

ตลอดการเดินทางรับน้องรถไฟ นักศึกษารุ่นพี่จะคอยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนร้องเพลง และบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้

สามารถเข้าไปชมภาพบรรยากาศต่างๆได้ทางลิงค์ด้านล่าง

http://cmualumni.or.th/gallery_detail.php?id=41