UPCOMING EVENT

ประเพณีรับน้องรถไฟ 2560

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
21 Jul 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรับน้องรถไฟ เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกของมหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดจุดเริ่มต้นของความสุข CMU: Happiness Starts HERE ให้นักศึกษารุ่นพี่มารอรับน้องใหม่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยรถไฟขบวนพิเศษเฉพาะ

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา