UPCOMING EVENT

การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

ห้องประชุมบุญสม มาร์ติณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 Jul 2018

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของท่านนายกซวง ชัยสุโรจน์ กับ นโยบาย One Team One CMU ที่อยากให้พวกเราลูกช้าง ทั้งนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มาช่วยกันพัฒนาสถาบันที่สร้างพวกเราให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งมอบเรื่องราวดีๆ ต่อคนรุ่นถัดไป

ความเป็นมา