พิธีประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ณ หอประชุม วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561

26 January 2018

กิจกรรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

13 December 2017

CMU Biz Club North CMU Talk ครั้งที่ 5

คุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เศรษฐีอันดับ 29 ของเมืองไทย (ศิษย์เก่า มช. รหัส 15) ให้เกียรติเล่าประสบการณ์สู่ความสำเร็จ

ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

12 December 2017

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9

คุณนันทนา ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิพัฒนาทักษะชีวิต กรรมการอำนวยการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์) ให้เกียรติบรรยายหัวข้อ “HR for ME 4.0 Effective Workforce” ในการจัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 9

ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน D ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

12 December 2017

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

คุณชวลิต ถนอมถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 13 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMUBusiness Club ในกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

ณ สำนักงาน บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

12 December 2017

CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 19 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559 พร้อมด้วยคุณวันชัย พนมชัย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์รหัส 25) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ In (Inspiration) & In (Innovation) Talk By CMU Business Club ในกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

12 December 2017

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/ 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/ 2560 ณ ห้องประชุมหอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 สำนักงานหอพักนักศึกษา โดยประชุมทางไกลไปยัง บริษัท ฤทธา จำกัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

26 August 2017

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่”

กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ–เชียงใหม่”
ระยะทาง 822 กิโลเมตร
ผ่านเส้นทางจังหวัด สระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดลำปาง
วันที่ 3 – 8 กันยายน พ.ศ. 2560

07 August 2017

พิธีประกาศเกียรติคุณ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ และการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณและรับมอบโล่เชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

26 June 2017

CMU Business Club North # 4

CMU In(Spire) & In (novation) Talk "การนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจและการลงทุนในประเทศลาว" 

กับ คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ 

กรรมาการผู้จัดการ บริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

เวลา 13.00 - 16.00 .

ณ ห้องเรียน MBA 1 ชั้น 2 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มช.

สนับสนุนโดย นิคมพานิช จำกัด

23 June 2017