News
Admin

การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท

12 July 2018
News
Admin

[ประชาสัมพันธ์] โอกาสมาแล้ว !!! สำหรับน้องนักศึกษา มช. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา

มอบทุนให้น้อง มช. จากรุ่นพี่ ส่งถึงรุ่นน้อง
คณะทำงาน CMU BIKE CHALLENGE และ สมาคมนักศีกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 

05 July 2018
News
Admin

การวางพวงหรีด

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางหรีดเคารพศพ รศ.ดร.ยุพิน เพียรมงคล นักศึกษาเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ รหัส 21

01 July 2018
News
Admin

มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมฯ  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท 

01 July 2018
News
Admin

การมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามอบทุนการศึกษา ปี 2560 ที่ได้จากการจัดกิจกรรม CMU Marathon 2 และจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค 5,377,126.84 บาท

30 June 2018
News
Admin

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ขอเชิญชวนนักศึกษาเก่า มช. ทุกท่านร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

29 June 2018
News
Admin

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/ 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561 

24 June 2018
News
Admin

โครงการลูกช้างรักชีวิต

โครงการลูกช้างรักชีวิต

แผนการณรงค์ "นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์'

24 June 2018
News
Admin

การประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่2"

การประชุมการเตรียมการจัดงานโครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ครั้งที่2"

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้การประชุมเตรียมการจัดงานโครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่2

23 June 2018
News
Admin

REAL ENGINEER CMU 4

REAL ENGINEER CMU 4 

โครงการอบรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมือง รุ่นที่ 4 กับ 7 นักพัฒนามืออาชีพ กลับมาอีกครั้ง 1 ปีมีครั้งเดียว กับหลักสูตรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเมืองภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 4 

16 September 2018