News
Admin

ร่วมมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

นายอาคม สุขพันธ์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯร่วมด้วยนายสมศักดิ์คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ร่วมมอบเงินจำนวน 16,000 บาท ให้คุณตูน บอดี้แสลม

28 December 2017
News
Admin

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

01 January 1970
News
Admin

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประวัติโดยย่อ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 

21 December 2017
News
Admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดังนี้

14 December 2017
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

13 December 2017
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 7 โดยมี คุณพิสิฐรังสฤษฎ์ วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร รหัส 19 และนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี

13 December 2017
News
Admin

กิจกรรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

13 December 2017
News
Admin

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และ ชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

13 December 2017
News
Admin

การบรรยายเรื่อง “พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร”

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้เกียรติเป็นประธานในการบรรยายเรื่อง "พระราชชายาเจ้าดารารัศมีในรัชการที่ ๕ กับการประสานสัมพันธ์สองอาณาจักร" โดย อาจารย์ไพศาล จั่

28 August 2017
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่อง และประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกัน

15 July 2017