News
Admin

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561–2563

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

23 April 2018
News
Admin

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2561 – 2563

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559 – 2561 (นายซวง  ชัยสุโรจน์) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลื

07 March 2018
News
Admin

Entaneer Fair ครั้งที่ 2/2018

สมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาภาคเหนือ) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Entaneer Fair ครั้งที่ 2/2018 ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น.ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

23 February 2018
News
Admin

งานวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่ มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 February 2018
News
Admin

ขอเชิญนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มช. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “กลับมาย้อนตำนานในวันวาน (Home 's Coming Day 2018) สู่เมืองแห่งมนุษยศาสตร์ มช. (City of Humanities CMU)”

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการจัดกิจกรรม “กลับมาย้อนตำนานในวันวาน (Home 's Coming Day 2018) สู่เมืองแห่งมนุษยศาสตร์ มช. (City of Humanities CMU)”

29 January 2018
News
Admin

ร่วมมอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว

นายอาคม สุขพันธ์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯร่วมด้วยนายสมศักดิ์คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ร่วมมอบเงินจำนวน 16,000 บาท ให้คุณตูน บอดี้แสลม

28 December 2017
News
Admin

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

ข้อบังคับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2556

01 January 1970
News
Admin

นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประวัติโดยย่อ นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 

21 December 2017
News
Admin

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ดังนี้

14 December 2017
News
Admin

กิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม CMU Business Club BKK ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

13 December 2017