News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563

02 July 2020
News
Admin

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วาระการบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

02 July 2020
News
Admin

ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระการบริหาร พ.ศ. 2563 - 2565

ด้วยวาระการบริหารงานของนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2561 – 2563 (นายสมยศ วงษ์ทองสาลี) จะสิ้นสุดลงในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ วาระบริหาร ปี 2563-2565

24 April 2020
News
Admin

กิจกรรมปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพ - มช. ครั้งที่ 3

พิธีเปิดและปล่อยขบวนปั่นเพื่อน้อง

20 October 2019
News
Admin

REUNION ครั้งที่ 5

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน ศิษย์เก่า มช. ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกรหัส 
พบปะสังสรรค์พร้อมรับประทานอาหารร่วมกันและทราบข้อมูลงานรับน้องขึ้นดอย

ในงาน REUNION ครั้งที่ 5
 

13 September 2019
News
Admin

การคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

          ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดให้มีการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่

01 January 1970
News
Admin

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 

20 July 2019
News
Admin

งาน “ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562”

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิารบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน”ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562” ซึ่งจัดโดยชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 February 2019