งาน “ราตรี อ่างแก้ว อีสาน 2562”

16 February 2019

 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

เพื่อเป็นการจัดหาทุนสำหรับการทำกิจกรรมของทางชมรมฯ และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ, คุณเกียรติศักดิ์ สุมานนท์ ประธานชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น ประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายสมยศ วงษ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานฯ ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562