สมาคมนักศึกษาเก่าเข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

26 April 2019

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และ คณาจารย์อาวุโส

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562