สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า การแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่4 (CMU-CM MARATHON 4)"

25 May 2019

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบเงินจากการจำหน่ายสินค้า การแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-เชียงใหม่มาราธอน ครั้งที่4 (CMU-CM MARATHON 4)"

ให้แก่กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมส์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  215,150.35 บาท