สำเภาคืนถิ่น ฉลองครบรอบ 50 ปี AccBA CMU

23 December 2016

สมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสำเภาคืนถิ่น ฉลองครบรอบ 50 ปี AccBA CMU ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะบริหารธุรกิจ ครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งคณะฯ โดยมีคณาจารย์อาวุโสเข้าร่วมงานและพบปะศิษย์เก่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นได้ระดมเงินบริจาคให้กับคณะบริหารธุรกิจ รวมเป็นเงิน 678,700 บาท และมอบเงินบริจาคให้กับสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ รวมเป็นเงิน 192,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

23 December 2016 Admin