News
Admin

ประเพณีรับน้องขึ้นดอย 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 

08 September 2018
News
Admin

กิจกรรรมประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ

ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

13 December 2017
News
Admin

Freshy Cheer Show

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณ 28,000 บาท เป็นค่าน้ำดื่ม สำหรับนักศึกษาใหม่ในกิจกรรม Freshy Cheer Show ของสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

05 August 2016