START

END

News
Admin

การมอบเงินจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบเงินจากการจัดการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2561 ณ บูลโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล สาขาสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

28 April 2018
News
Admin

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ เข้มแข็ง ประจำปี 2561

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

01 April 2018
News
Admin

การประชุมโครงการการสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช.

การประชุมโครงการการสร้างส้วมซึมประจำครัวเรือนร่วมกับชุมชน ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีโอกาสได้ร่วมหารือโครงการการสร้าง

24 February 2018
News
Admin

การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มช.

การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับชมรมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อห

24 February 2018
News
Admin

การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.

การประชุมสมาคมฯ เข้มแข็งร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช.

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมประชุมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์

23 February 2018
News
Admin

การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือสมาคม/ ชมรม เข้มแข็

20 October 2017
News
Admin

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

โครงการปั่นเพื่อน้องกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ และสมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยา

03 September 2017
News
Admin

ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแ

13 June 2017
News
Admin

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และชมรม 6 คณะ ประจำปี 2560

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศ

01 June 2017
News
Admin

ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาดูงาน การบริหารสมาคม ให้แก่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13 July 2017